Opetus & oppiminen

Klimatforskning på Svalbard för lärare: permafrost, glaciärer och mätningar

20 ivriga lärare från Finland, Sverige och Norge anlände till Svalbard i början av augusti för att delta i
ESERO Norges fortbildningskurs på temat klimatforskning i polara landskap. Inom ramen för kursen
utlovades det att man får färdigheter i att göra fältundersökningar tillsammans med sina studerande
och hur man kan använda satellitdata i sin undervisning.

Kuvassa postit-lappuja paperille piirretyllä Kanbas-taululla.

Opiskelutaitoja kannattaa harjoitella

Pandemian aikana ja sen jälkiaallokossa arjen hallinnan ja opiskelutekniikoiden merkitys tai niiden puute ovat korostuneet. Avuksi nuorelle voi tarjota erilaisia ohjeita ja tekniikoita oman elämän ja opintojen hallintaan, sillä me ihmiset hahmotamme, havainnoimme, opettelemme ja opimme hieman eri tavoin.  Mieli ja aivot kiittävät, kun arki rytmittyy, tehtävät tulevat tehdyksi ja oppiminen varmistuu. Seuraavia ohjeita kannattaa muokata itselle ja omille oppilasryhmille sopivaksi ja etsiä itselle parhain tapa onnistua.