Opetus & oppiminen
Kaksi opiskelijaa tutkii merenpohjaa vesikiikareilla rantavedessä kahlaten.

Saariston opettajat

Nina Brander ja Kristiina Tarkiainen ovat järjestäneet Seilin saarella saariston syleilyssä meribiologian ja saaristoekologian kenttäkursseja sadoille lukiolaisille jo lähes parinkymmenen vuoden ajan. Seuraavaksi he aikovat kouluttaa opettajia omatoimiseen retkeilyyn Seilin saarella.

Klimatforskning på Svalbard för lärare: permafrost, glaciärer och mätningar

20 ivriga lärare från Finland, Sverige och Norge anlände till Svalbard i början av augusti för att delta i
ESERO Norges fortbildningskurs på temat klimatforskning i polara landskap. Inom ramen för kursen
utlovades det att man får färdigheter i att göra fältundersökningar tillsammans med sina studerande
och hur man kan använda satellitdata i sin undervisning.