Vaellus maailmanhistoriaan

Aikavaellus on tapa hahmottaa maailmanhistoriaa välimatkoina. Menneen ajan tapahtuman asetetaan kartalla järjestykseen, ja niiden väliset etäisyydet kuvastavat ajallisia eroja.

Historiaa aikajanalla

Aikavaelluksen perusajatus on yksinkertainen: maailman historian tärkeimmät tapahtumat alkuräjähdyksestä eliökunnan kehitykseen on asetettu yhdelle ja samalle aikajanalle, joka puolestaan sijoitetaan maastoon kuljettavaksi aikavaellukseksi. Välimatkat konkretisoivat sitä, miten kauan eri ajanjaksot ovat kestäneet. 

Aikavaellusreittejä löytyy Turusta ja Utsjoelta, ja ne sopivat erityisesti lukiolaisille vierailukohteiksi. Vaellusten varrella yhdistyvät eri luonnontieteiden näkökulmat maailmanhistoriaan alkuräjähdyksestä ja aurinkokunnan synnystä maaplaneetan ja eliökunnan kehitykseen. Reittien varteen on merkitty aikapisteet maastoon. Pienellä suunnittelulla aikavaelluksen voi toteuttaa vaikkapa oman koulun ympäristössä. 

Metri on miljardi vuotta

Kaarinasta Turkuun sekä Utsjoella kulkevat pitkät aikavaellusreitit on toteutettu sellaisessa mittakaavassa, että se mahdollistaa nopeidenkin tapahtumien havaitsemisen: jokainen metri aikajanalla vastaa miljoonaa vuotta. Näin 13,8 miljardin vuoden historia muodostaa 13,8 kilometrin pituisen aikajanan. Turun reitti alkaa Tuorlan observatoriolta ja päättyy Yliopistonmäelle. Utsjoen reitti lähtee Annagurravaaran juurelta, ja se kulkee osin tunturikoivikossa ja osin paljakalla. Matkan varrelta löytyy kolme laavu- ja nuotiopaikkaa.

Kosminen kehitys vie valtaosan aikavaellusreitistä, sitä kuljetaan yli yhdeksän kilometrin matka. Tällä osuudella tulevat vastaan avaruuden ihmeet kuten tähtien elinkierto, alkuaineiden synty, ja suurten kosmisten rakenteiden synty.

Reitin varrelta löytyy myös eliökunnan kehityshistoria, joka sisältää myös useita epäjatkuvuuskohtia tai sukupuuttoja, joiden kohdalla lajisto ja biomassa äkillisesti romahtavat. Elämä on kuitenkin aina toipunut muutoksista, ja kehitys lähtenyt kulkemaan uusista lähtökohdista uusiin suuntiin. 

Pitkissä aikavaelluksissa koko ihmisen lajin tekninen historia eli noin sata vuotta mahtuu reitin viimeiseen millimetrin kymmenesosaan. Maatalouden historia (10 000 vuotta) mahtuu vaelluksen viimeiseen senttimetriin, ja lajimme koko olemassaolo mahtuu reitin viimeiseen 30 senttimetriin.

Turun seudulla on olemassa myös kaksi 1,4 kilometrin mittaista aikavaellusreittiä (Ruissalon puutarhassa ja Tuorlassa), ja näillä reiteillä miljoonan vuoden matka kutistuu kymmeneen senttimetriin. Lyhyemmät reitit ovat ajallisesti helpompia mahduttaa lukujärjestykseen, ja niiden varrella pystyy käymään läpi samoja aiheita kuin pidemmälläkin vaelluksella. 

Aikavaelluksen sivuilta voi ostaa edullista taustamateriaalia sekä tehtäviä opetuksessa käytettäväksi. Yhdistys järjestää kouluille myös maksullista opastusta aikavaellusreiteille. Reiteillä on materiaalia suomeksi ja englanniksi. 

Aikavaellus ry:n verkkosivut: aikavaellus.fi

Teksti: Kirsi Lehto, Aikavaellus ry:n puheenjohtaja.

Artikkeli on julkaistu Naturan numerossa 2/2023.