Luontoharrastajien verkkopalvelu auttaa opettajaa eliökokoelmissa

Kouluissa tehtävät eliökokoelmat lisäävät ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä sekä ohjaavat oppilasta ympäristökansalaiseksi. Samalla voidaan koota tietoja tutkimuskäyttöön.

Eliökokoelman voi toteuttaa luontoharrastussivusto iNaturalistissa, ja sivuston käyttämisessä on paljon hyötyjä. Oppilas ja myös opettaja itse saa tunnistusapua sekä tekoälytä että kansainväliseltä luontoharrastajien ja tutkijoiden verkostolta. Eliökokoelman tekeminen uudella tavalla innostaa ja on merkityksellistä, kun havainnot tallentuvat samalla Suomen Lajitietokeskukseen, josta niitä hyödynnetään esimerkiksi tutkimuksessa ja maankäyttöön liittyvässä päätöksenteossa. Kansalaishavainnoinnilla kerätyt isot datamassat ja pitkät aikasarjat yleisistä lajeista voivat ympäristön muuttuessa osoittautua tulevaisuudessa hyvinkin arvokkaiksi. 

Luontoharrastussivusto iNaturalistin soveltuvuutta opetuksen työkaluksi selvitettiin Kasviosta kansalaistiedettä -hankkeessa, jonka Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja Lajitietokeskus toteuttivat.

Lajintunnistus alkaa ihmettelystä

Vaikka eliökokoelmien laadinnassa lajinmääritys on olennaista ja palkitsevaakin, monesti matka kohti määränpäätä voi olla oppimisen kannata olennaisempaa. Tuntemattoman limapalleron voi kuvata, vaikka ei tietäisi onko kyseessä levä, eläimen muna vai jätös. Aina tunnistuksessa ei päästä lähellekään lajitasoa – ja sekin voi riittää. iNaturalist-yhteisössä on myös monien lajien asiantuntijoita, ja vaikeammillekin eliöryhmille on mahdollista saada määritys, jos vain havaintokuva on tarpeeksi hyvä.

Viime kesänä erään hyönteisen lajinmääritys eteni näin. Seitsemäsluokkalainen iNaturalistin käyttäjä teki havainnon, jolle iNaturalistin tekoäly ehdotti tunnistukseksi Suomessa yleistä kolmivyöjäärää (Judolia sexmaculata). Suomalaiset hyönteistutkijat perehtyivät kuvaan tarkemmin ja korjasivat määrityksen pohjanjääräksi ((Evodinus borealis). Lajin havaintopaikka on uusi, ja itse havainto laji.fi -palvelun mukaan vasta kuudes Suomessa tehty. 

Pohjanjäärän havaintopaikan sijainti on karkeistettu. Kuvakaappaus iNaturalist-sivustolta. Julkaistu oppilaan luvalla.

iNaturalistin koontiprojektit mahdollistavat eliökokoelmiin tutkivan tai pelillisen näkökulman. Luokan kanssa voi kartoittaa rajatun alueen lajikirjoa ja pohtia lajiston vuorovaikutussuhteita tai havaintoja voi kerätä mahdollisimman monesta eliöryhmästä. Toisen luokan tai koulun voi haastaa lajikisaan, tai havaintoaineistoa voi kerätä tutkijoille liittymällä mukaan ajankohtaisiin kansalaistiedeprojekteihin.

Havainnointia voidaan tehdä myös läpi lukuvuoden: sienten ja marjojen sesonki on heti syksyllä, talvilinnuista on helppo aloittaa ennen muuttolintujen saapumista, ja nisäkkäiden jäljet erottuvat parhaiten lumihangessa.

Tietosuoja pitää huomioida

Suomen tietosuojalaki asettaa opetuskäytön osalta rajoituksia rekisteröitymistä edellyttäville sovelluksille. iNaturalistia hallinnoivat yhdysvaltalaiset Kalifornian tiedeakatemia ja National Geographic Society, joille myös käyttäjien tiedot, sähköpostiosoite ja havaintotieto, välitetään. Koska sopimusta tietojen luovutuksesta oppilaitoksen ja hallinnoijan välillä ei ole mahdollista tehdä, voidaan sovellusta hyödyntää vain siten, ettei oppilaiden tarvitse kirjautua palveluun tai ladata sovellusta laitteilleen. Palvelua voidaan kuitenkin hyödyntää opetuksessa niin, että opettaja vastaa sovellukseen kirjatuista havainnoista, ja havainnot tallennetaan koulun laitteilla. 

Kaikki yli 13-vuotiaat voivat kuitenkin omaehtoisesti rekisteröityä iNaturalistiin ja ladata myös sovelluksen omalle puhelimelleen. Opettajalla ei liene tarvetta kieltää rekisteröitymistä, mikäli oppilas toimii asiassa vapaaehtoisesti ja itsenäisesti. Oppilaan omilla tunnuksilla kerätyt havainnot voidaan liittää luokan yhteiseen lajiprojektiin.

Sijaintitieto, kuten muutkin havaintotiedot, ovat kenen tahansa nähtävissä. Havainnon sijaintitiedon voi valita joko tarkaksi, karkeistetuksi tai yksityiseksi. Opetuskäytössä havainnon karkeistaminen on suositeltavaa yksityisyyden suojaamiseksi. Silloin havainnon tarkka sijainti luovutetaan ainoastaan tutkimuskäyttöön). Yksityiset havainnot sen sijaan näkyvät vain käyttäjälle itselleen, eivätkä tällöin päädy tutkimuskäyttöön.

Kuvakaappaus koontiprojektin kartta- ja tilastonäkymistä. Haltian luontokoulun luonnonkirjotutkimus.

Oppaita ja koulutuksia

Jos iNaturalistin käyttäminen opetuksessa kiinnostaa, kannattaa tutustua kasviosta kansalaistiedettä -hankkeessa laadittuun ohjemateriaaliin.  Niissä on huomioitu koulujen erilaiset toimintaympäristöt, oppilaan oma oppimisprosessi sekä opetuskäyttöä koskeva tietosuojalainsäädäntö. Opettajan opas, ohjeet hyvän havainnon tekoon, maastolomake sekä muita ohjeita löytyvät ”iNaturalist opetuskäytössä” -teemarepusta MAPPA.fi-verkkopalvelusta. 

Opettajille järjestetään myös koulutusta kansalaishavainnoinnista esimerkiksi kesällä järjestettävässä ulkona oppimisen ULOS-UT-OUT-suurtapahtumassa. LYKE-verkoston luontokoulut järjestävät aiheeseen liittyviä kursseja. 

Teksti: Maija Ihantola, Satu Hiekko ja Sanna Saari-Vesterinen

Kirjoitus on julkaistu Naturassa 2/ 2023.