Kokoelman tekeminen kannattaa

Luontosuhde syvenee

Luontosuhteen syntymiseen tarvitaan luontoa. Kun ensimmäistä kertaa näkee oikean nokkosperhosen tai västäräkin tai maistaa hieman ketunleipää,alkaa vähitellen ymmärtää ympärillään olevaa elämää. Samalla syntyy muistoja ja ajatuksia ja herää halu pitää luonnosta huolta.

Luonnossa liikkuminen itsessään aktivoi monella tapaa ja on tutkitusti terveellistäkin. Luonnossa liikkuessa oppii myös muita lajeja ja luonnon toimintaa kokonaisuudessaan.

Oppilaiden pitää päästä katsomaan luontoa ja sen lajistoa aidossa ympäristössä. Kasveja kerätessä joutuu harjoittelemaan havainnointitaitoja, sillä kerättävää kasvia etsiessä joutuu tarkkailemaan, tutkimaan, pohtimaan, käyttämään muistiaan, vertailemaan, luokittelemaan, lopulta tunnistamaan ja nimeämään kerättävän kasvin.

Monipuolista oppimista

Kouluissa tulee hyödyntää monipuolisia oppimisympäristöjä, ja eliökokoelma kuuluu yläkoulun biologian opetussuunnitelmaan. Perinteisesti eliökokoelma on koottu kasveista, mutta sen voi toteuttaa myös kuvaamalla muita eliöitä. Kokoelmien tekeminen onkin tehnyt näyttävän paluun kouluihin nykyaikaisella vivahteella: kuvaamalla ja käsittelemällä digitaalista aineistoa tekijä oppii myös monenlaisia TVT-taitoja.

Tietoa tieteen käyttöön

Tekemäll kokoelman laji.fi -tietokantaan tulevat lajihavainnot tieteen käyttöön. Jos jokainen 8-luokkalainen täyttäisi 20 lajihavaintoa tietokantaan saataisiin yli 1 miljoona havaintoa vuodessa! Havaintotietoja käytetään esimerkiksi lajien levinneisyystietojen päivityksessä ja pitkän aikavälin lajiston seurannassa. Lue lisää laji.fi tietokannasta täältä.

Valokuvat: Hannu Eskonen, paitsi oikea alakulma: Pekka Järveläinen, Flickr, CC-BY-NC 2.0.

Valokuvat: Hannu Eskonen, paitsi oikea alakulma: Pekka Järveläinen, Flickr, CC-BY-NC 2.0.