Lajitietokeskus kokoaa luontohavainnot tieteelliseen käyttöön

Suomen Lajitietokeskus kokoaa eliölajeja koskevaa tietoa saataville yhteen paikkaan. Eliölajeja koskeva tieto on tärkeää yhteiskunnalliselle päätöksenteolle, tieteelliselle tutkimukselle ja ympäristöstä kiinnostuneille kansalaisille.

Suurin osa maamme havainnoinnista tehdään vapaaehtoisvoimin. Siihen voi osallistua myös yläkoululainen ja lukiolainen. Digitaalisen eliökokoelma tekeminen laji.fi -alustalle on tapa, jolla voi suorittaa koulutyön tekemällä tiedettä ja jakamalla omat havaintonsa muiden käyttöön. Vuonna 2018 Biologian ja maantieteen opettajien liiton ja Suomen lajitietokeskuksen yhteistyössä on kehitetty koululaisille sopivaa käyttöä.

Laji.fi -portaaliin tehty tunnus säilyy oppilaalla myös koulun jälkeen. Lajiharrastusta onkin mahdollista jatkaa itsenäisesti vaikka aikuisikään asti.

Havaintodatalla tehdään oikeaa tiedettä – laji.fi -tietokantaan tehtävässä kasviossa ei siis ole kyse vain koulun harjoitustyöstä. Jotta havainnoista on hyötyä, tulee esimerkiksi lajien olla oikein määritettyjä. Laji.fi -aineistoja vertaisarvioidaan, eli mikäli havainto näyttää erikoiselta tai joku huomaa esimerkiksi lajinmäärityksessä epätarkkuutta, voi hän vaatia havaintoon tarkennusta. Samalla tavalla kuka tahansa luontoharrastaja voi tarkistaa toisten tekemiä havaintoja. Avoimuus ja vertaisarviointi kuuluvat tieteelliseen työhön, koska sillä voidaan varmistaa tuotetun tiedon luotettavuus. Suomen lajitietokeskus on jäsen GBIF (Global Biodiversity Information Facility) -verkostossa, joten lajihavaintotiedot tulevat osaksi myös maailmanlaajuista avointa tietokantaa.

Arvokkaita havaintoja tehdään myös tunnetuista lajeista. Monilta alueilta puuttuu tietoja yleisimpien lajien levinnäisyydestä, sillä kasviharrastajat eivät välttämättä ole aina jaksaneet ilmoittaa niitä. Oppilaiden ja opiskelijoiden havainnoilla pyritään saamaan lisätietoa näiltä katvealueilta. Tämän vuoksi havainnot maitohorsmista, rauduskoivuista ja vadelmista kannattaa lisätä tietokantaan, vaikka kyse ei olekaan harvinaisista erikoisuuksista.

Laji.fi -tietokanta palvelee monia eri käyttäjäryhmiä ja  Naturan kokoelmakilpailulle oma lomakkeensa, jota käyttämällä voi osallistua kilpailuun.

Lisätietoa:

Lajitietokeskus pähkinänkuoressa

Laji.fi -havaintotietokanta

Seurantauutiset eli mihin laji.fi-havaintotietoja käytetään

Global Biodiversity Information Facility, jonka jäsen laji.fi on