Teemana avoin tieto

Maailmassa on valtava määrä mitattua ja kerättyä tietoa esimerkiksi erilaisista ympäristömuuttujista. Tietojen avaaminen kaikkien käyttöön ilmaiseksi on tuonut esimerkiksi tieteenaloja ylittävälle tieteen tekemiselle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Naturan vuoden 2020 ensimmäisen numeron teemana on avoin tieto.

Avoin tieto on tiedon uusi valtatie -artikkelissa taustoitetaan aihetta ja tiedon käyttömahdollisuuksia. Tutustu myös käytännön opetusvinkkiin: kuinka reaaliaikaisia paikkatietoja voi hyödyntää maantieteen opetuksessa? Pitkän aikavälin seurantatiedot paljastavat myös ympäristössä tapahtuvia muutoksia, esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena. Miten ilmastonmuutos näkyy vuoristojäätiköillä?

Naturassa (1/2020) on mukana myös monta muuta artikkelia, muun muassa BMOL:n seniorikerhon toiminnasta. Käy lukemassa myös matkakertomus seniorikerhon retkeltä Viroon.

Avauskuva: Adobe Stock