Kuvassa postit-lappuja paperille piirretyllä Kanbas-taululla.

Opiskelutaitoja kannattaa harjoitella

Pandemian aikana ja sen jälkiaallokossa arjen hallinnan ja opiskelutekniikoiden merkitys tai niiden puute ovat korostuneet. Avuksi nuorelle voi tarjota erilaisia ohjeita ja tekniikoita oman elämän ja opintojen hallintaan, sillä me ihmiset hahmotamme, havainnoimme, opettelemme ja opimme hieman eri tavoin.  Mieli ja aivot kiittävät, kun arki rytmittyy, tehtävät tulevat tehdyksi ja oppiminen varmistuu. Seuraavia ohjeita kannattaa muokata itselle ja omille oppilasryhmille sopivaksi ja etsiä itselle parhain tapa onnistua. 

Apua arjen hallintaan

PÄIVÄRYTMI: Pidä selkeä päivärytmi, erota opiskeluaika ja vapaa-aika toisistaan. Herää aamulla, tee aamutoimet ja mene kouluun. Vapaa-ajalla tee jotain virkistävää, äläkä murehdi koulutöitä.

TYÖSKENTELY KOULUSSA: Koulu on sinun työpaikkasi. Tee siellä parhaasi, kannusta itseäsi ja toisia. Muista välillä kiittää myös opettajaa!

TYÖPISTE KOTONA: Pidä opiskelupaikka ja ”muu koti” erillään, tämä helpottaa opiskelu- ja vapaa-ajan erottamista toisistaan. Opiskelupaikassa on hyvä olla kynä, kumi, viivain, laskin, kirjat, vihkot ja tietokone valmiina. Jos et voi perustaa kiinteää opiskelupaikkaa, pidä varusteet vaikkapa repussasi, josta nostat ne esiin aloittaessasi koulutyön.

TYÖSKENTELY JA TAUOT: Tee kotitehtävät mieluiten heti koulun jälkeen. Voit hyödyntää erilaisia opiskelutekniikoita, kuten Pomodoroa. Tauko auttaa palautumaan tehtävien välissä. Jos mahdollista, ulkoile tehtävien lomassa 15‒20 minuuttia tai nauti pieni välipala. Pidä kännykkä ja some-sivustot sivussa työskentelyn aikana.

TUKEA: Jos tarvitset apua, älä jää yksin. Puhu luotettavalle aikuiselle. Voit myös ottaa yhteyttä esimerkiksi lasten ja nuorten puhelimeen tai chattiin. Apua on aina saatavilla.

KAVERIT: Tapaa kavereita! Aivot hyötyvät sosiaalisista kontakteista.

ILOITSE: Vältä stressiä ja pyri pitämään elämäsi tasapainossa. Muista 8+8+8 sääntö: hyvään vuorokauteen kuuluu keskimäärin kahdeksan tuntia työtä, kahdeksan tuntia mielekästä vapaa-aikaa ja liikuntaa sekä kahdeksan tuntia unta. Oppiminen on mahdollista vain riittävän virkeänä. Mieti iloisia asioita! Nauti elämästä.

Vinkkilistan laadinnan pohjana on käytetty espoolaisen Karakallion koulun oppilaille antamia ohjeita.

Apua opiskeluun

  1. Hahmota. Hahmota opittava asia lukemalla ja tekemällä muistiinpanoja sähköisesti tai paperille. Voit käyttää hahmottamisen apuna vaikkapa eri värejä.
  2. Tutki. Tutki opittavaan asiaan liittyvät taulukot, tilastot ja kuvat. Mitä lisätietoa ne antavat?
  3. Piirrä. Tee opittavasta asiasta sähköisesti tai paperille esimerkiksi ajatuskarttoja tai kuvioita, joilla opittava asia hahmottuu myös graafisesti.  
  4. Pohdi ja tiivistä. Pohdi, mikä on keskeistä ja tärkeintä opittavassa asiassa ja miten asiat liittyvät toisiinsa. Tiedätkö asiasta jotain muuta?
  5. Selitä ja muistele. Laita kirja kiinni. Palauta asia mieleesi muistelemalla, piirtämällä, kirjoittamalla tai kertomalla siitä omin sanoin itselle tai jollekin toiselle. Joku voi kysellä sinulta aiheesta tai keksi itse kysymyksiä toiselle. Voit myös ideoida omia muistisääntöjä.
  6. Tarkista ja kertaa. Voit aina palata taaksepäin ja lukea kappaleen uudelleen. 

Erilaiset opiskelutekniikat opiskelun apuna

Pomodoro-tekniikka

Pomodoro-(suomeksi tomaatti-)tekniikka on saanut nimensä tomaatin muotoisesta munakellosta. Tekniikassa tehtävä pilkotaan pienempiin osiin. 

  1. TYÖSKENTELY: Työskentele 25 minuuttia keskeytyksettä. Työskentelyn ajaksi kannattaa sulkea kännykkä ja sähköposti, jotta keskeytyksiä ei tulisi. Voit kannustaa itseäsi ‒ pystyt tähän kyllä. 
  2. TAUKO: Kun ajastin soi, pidä 5 minuutin tauko. Nouse ylös ja kävele. Anna aivojesi levätä. Merkitse paperille rasti tai tomaatti jokaisen työskentelyjakson jälkeen. 
  3. TYÖSKENTELY: Työskentele taas 25 minuuttia ja pidä 5 minuutin tauko vielä kolme kertaa, jos on tarpeen. 
  4. TAUKO: Kun paperilla on neljä rastia tai tomaattia, olet työskennellyt neljä 25 minuutin jaksoa. Neljännen jakson jälkeen pidä 20‒30 minuutin tauko. Jatka tarvittaessa samalla rytmillä.  

Kanban-tekniikka

Kanban-tekniikassa tehtävät työt ja niiden eteneminen konkretisoituu, mikä voi helpottaa päällekkäisten töiden hahmottamista. Tekniikassa käytetään sähköisiä sovelluksia tai piirretään Kanban-taulu paperille. Taulussa on kolme saraketta: tehtävät työt, käynnissä olevat työt ja tehdyt työt. 

Ensimmäiseen sarakkeeseen listataan tehtävät työt esimerkiksi post it-lapuilla. Kun työtä ryhdytään tekemään, siirretään lappu toiseen sarakkeeseen ja kun työ on tehty loppuun, siirretään se valmiiden sarakkeeseen. 

Hyödyllisiä linkkejä:

Mielen hyvinvointi: https://www.nuortennetti.fi/mieli-ja-keho/mielen-hyvinvointi/
Lasten ja nuorten puhelin ja chat: https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
Vinkkejä opiskeluun: https://www.nuortennetti.fi/koulu-ja-tyo/koulu/vinkkeja-opiskeluun/

Teksti: Arja Kaasinen, avauskuva: Jeff Lasovski (CC BY-SA 3.0).
Artikkeli on julkaistu Naturassa 3/22.