Vuoden biologian ja maantieteen opettaja

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry on valinnut vuoden 2021 biologian ja maantieteen opettajaksi Merja Kuisman, joka opettaa Tampereen yliopiston normaalikoulussa. 

‒ Merja Kuisma on tehnyt pitkäjänteistä työtä yläkoulun ja lukion maantieteen ja biologian opetuksen kehittämisessä. Hän hyödyntää opetuksessaan laajasti erilaisia yhteistyöverkostoja ja uusinta tutkimustietoa sekä viimeistelee opetustyön ohella myös väitöskirjaa tutkivasta oppimisesta. Opettajana Kuisma on erittäin innostava ja kannustava, kertoo Biologian ja maantieteen opettajien liiton puheenjohtaja Minttu Kalmi.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeä lähtökohta Kuisman opetustyössä. Hän on muun muassa ideoinut Norssin lukioon sMed (Science and Medicine) opintopolun, jossa lukiolaiset pääsevät syventymään terveyteen ja lääketieteeseen liittyviin aiheisiin biologian, kemian, fysiikan ja psykologian opintojaksoilla. Lisäksi Kuisma on kehittänyt Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan kanssa Pirkanmaan kaikille lukiolaisille avoimen molekyylibiologian laborointiviikonlopun, jolla opitaan laborointitaitoja kuten automaattipipetin, geelielektroforeesin ja PCR-laitteen käyttöä DNA- ja proteiinitöissä. Laborointiviikonlopun toteuttaa Juniversity.

Kuisma on tehnyt lukiokursseillaan yhteistyötä myös  Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen ja Tampereen luonnontieteellisen museon kanssa. Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa toteutetulla maastoekologian opintojaksolla nuoret tutustuvat kansainväliseen ilmaston ja ilmastonmuutoksen huippututkimukseen Hyytiälän metsäasemalla. 

Rakkaus luontoon ja halu työskennellä nuorten kanssa innoittivat Kuisman aikoinaan hakeutumaan biologian ja maantieteen opettajan uralle.

‒ Tämä on ihana ammatti, jossa yhdistyvät nämä kaksi minulle tärkeää asiaa. Halusin myös ammatin, jossa voin toimia ympäristökasvattajana ja itsekin oppia koko ajan uutta, Kuisma kertoo.

Kuisman mukaan on erittäin palkitsevaa nähdä nuorten innostuvan ja tarttuvan biologian ja maantieteen eri näkökulmiin ja oivaltavan syy-seuraussuhteita.

‒ On hienoa nähdä, kuinka heille avautuu uusia maailmoja oppimisen myötä ja näin myös luonnon arvostus vahvistuu. Työn suolana pääsee näkemään nuoren kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen yhteisen taipaleemme aikana, sanoo Kuisma.

Merja Kuisma valmistui filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta vuonna 1994 ja on työskennellyt Tampereen yliopiston normaalikoulun lisäksi myös Ähtärin yläasteella ja Parolan yläasteella. Opetustyönsä ohessa hän valmistelee parhaillaan väitöskirjaa tutkivan oppimisen opetus- ja oppimismalleista yläkoulun ja lukion maantieteessä ja monialaisessa opetuksessa.

Artikkeli on julkaistu Naturassa 4/21. Kuva: Jenni Kuisma.