Lepakkotiedeprojekti tulossa lukioluokille

Naturan artikkelissa kerrottiin uuden teknologian tuomasta mahdollisuudesta havainnoida lähiympäristössämme eläviä lepakoita. Lepakoiden esiintymistä voidaan tutkia ultraäänitallentimien avulla, jotka nauhoittavat niiden kaikuluotausääniä öisillä saalistusretkillä. Lepakkolajien kaikuluotausäänet poikkeavat toisistaan, joten ääniaineiston perusteella pystytään selvittämään, mitä lajeja alueella esiintyy. Maassamme esiintyvät lepakkolajit ovat suojeltuja, mutta niiden esiintymisestä on toistaiseksi vähän tietoa.

Lukion opettajilla luokkineen on nyt tilaisuus osallistua Helsingin yliopiston, Luonnontieteellisen museon ja Luonnonvarakeskuksen yhteiseen Lukiolaiset lepakkotutkijoina -projektiin, jossa kerätään koko maamme kattavaa lepakoiden ääniaineistoa. Näin kattavan ääniaineiston keruu ei ole mahdollista pelkästään tutkijoiden voimin, vaan lukiolaisia tarvitaan yhteistyöhön. Projekti sopii etenkin Ekologia ja ympäristö (BI2) tai Biologian sovellukset (BI5) -kurssin yhteyteen, ja sen myötä opiskelijat pääsevät tutustumaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekoon. Projektiin osallistumalla lukiolaiset auttavat keräämään ainutkertaista ääniaineistoa lepakoista ja kartuttavat samalla tietämystään näistä monille tuntemattomista eläimistä. Osana projektia kerätään myös kyselyaineisto.

Lepakot horrostavat suuren osan vuodesta ja ovat liikkeellä vain kesäaikaan, joten niiden esiintymistä pystytään tutkimaan vain hyvin rajattuun aikaan vuodesta. Tämän projektin tarkoituksena on hyödyntää koko lyhyt kesäaika kattavan tutkimusaineiston keruuseen. Ääniaineisto kerätään kesän 2019 aikana ryhmätyönä, jota varten opiskelijat saavat käyttöönsä 4–5 äänitallenninta luokkaa kohden. Opiskelijat valitsevat paikan, jonne äänitallennin sijoitetaan, ja kukin ryhmän jäsen käy vuorollaan kahden viikon välein tallentamassa laitteen keräämän aineiston web-lomakkeen kautta Luonnontieteellisen museon palvelimelle.

Projektiin osallistuvat luokat saavat kesän jälkeen tietoa siitä, mitä lepakkolajeja heidän keräämänsä ääniaineiston perusteella lähiympäristössä esiintyy, sekä tiedeprojektiin osallistumisen myötä tietoa lepakoiden ekologiasta ja käyttäytymisestä. Opiskelijat voivat myös seurata tutkimuksen etenemistä projektin nettisivujen kautta. Projektiin osallistuville opettajille tarjotaan lisäksi tietopaketti lepakoista tuntityöskentelyä varten, ja projektiin osallistuneet luokat saavat lepakkoaiheisen kirjan projektiin osallistumisen jälkeen.

Projektista kiinnostuneet opettajat voivat jättää yhteystietonsa seuraavan linkin kautta:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95055/lomake.html

Lisätietoa projektista: piia.lundberg@helsinki.fi ja hankkeen nettisivuilta https://blogs.helsinki.fi/batscience/. Kirjoittajien lisäksi projektissa mukana: apul.prof. Annukka Vainio, HELSUS, Helsingin yliopisto, tutkija Ann Ojala, Luke, suunnittelija Eeva-Maria Kyheröinen, Luomus ja Tapani Levanto, Puropellon koulu, Turku. Projektia rahoittaa Koneen säätiö.

Teksti: Piia Lundberg, Kati Suominen, Thomas Lilley

Artikkeli on julkaistu Naturan numerossa 1/2019