Villit vihreät kaupungit

Pertti Ranta
Villit vihreät kaupungit
Suomen kaupunkikasvio
Vastapaino 2014
427 sivua
ISBN 978-951-768-434-7

”Kasvitiede sopii tutkimuskohteeksi toimettomalle, joutilaalle ja yksinäiselle” sanoi Rousseau 1782.

Kasvien kartoitus alkoi Suomessa 1800-1900-lukujen taitteessa oman pitäjän kasvioilla. Luonnon Ystävä ja Societas pro Fauna et Flora Fennica myös julkaisivat kartoituksia. Reino Kalliolan Suomen kasvimaantieteessä (1973) ei ole kaupunkien kasvimaantiedettä. 1980-luvulla maailmalla alkoi ilmestyä kaupunkialueiden kasvioita. Ranta sai sysäyksen kaupunkikasvien kartoittamiseen 1984 Montevideossa. Suomessa kaupunkien kasveja on kartoitettu 1990-lähtien, mutta vain kolme isoa kaupunkia, Vantaa, Helsinki, ja Oulu ovat julkaisseet omat kasvikirjansa. Tampereella kartoitus on tehty mutta kirjaa ei ole tulossa.

Rannan kaupunkikasvion rungon muodostavat nämä kartoitukset ja kirjaprojektin aikana on tutustuttu useisiin kaupunkeihin Rovaniemeltä Maarianhaminaan. Kirjan pohjana ovat myös Raahesta, Lahdesta ja Kouvolasta tehdyt kartoitukset.

Kaupunkiekologisen tutkimuksen yleistyminen on lisännyt myös kasvien kartoituksen tarvetta.

Kirjan johdannossa esitellään hyvin neljän runkokaupungin erilaisia piirteitä ja varsinkin Tampereen kasvillisuuden piirteitä on esitelty usealla hyvin toimvalla kartalla.

Kirjaa on helppo käyttää ja se toimii maastossakin hyvin, vaikka onkin aika järkäle.

Pidin kirjan jaottelusta – Kivikaupunki – Muutoskaupunki ja Viherkaupunki. Se avulla pääsee nopeasti tutkimaan erilaisten alueiden lajistoa. Kuvat toimivat hyvin lajien tunnistamisessa, mutta Maastokasviollekin on tarvetta kaupunkikasvion rinnalla.

Kaupunkeja on helppo vertailla diagrammien avulla, kalliokohokkia löytyy Helsingistä, mutta eipä juuri muista runkokaupungeista.

Puuvartisten kaupunki- osassa on helppoa tarkastella kaupunkien puita ja pensaita. Vieraslaji-osa ja Urbaanit erikoisuudet esittelevät kasveja, joita harvemmin tapaa Suomen luonnossa.

Mielenkiintoisia ovat kasvireitit Lappeenrannasta, Tampereelta ja Vantaalta Tuupakasta, kirkonkylästä sekä Tammistosta. Sopivat hyvin vaikka perheen kanssa retkeilyyn.

Liisa Mäkelä

kaas.indd