Maapallo ja me

Borg, Pekka ja Joutsenvirta, Maria. (2015). Maapallo ja me. Luonnonvarat ja kasvun raja. 277 s. Docendo.

Kolmas kivi Auringosta on pulassa. Pekka Borgin ja Maria Joutsevirran kokoama teos käsittelee globaaleja ympäristöä ja ihmiskunnan hyvinvointia uhkaavia ongelmia ja on tuhti lukupaketti. Kirja ei tyydy esittelemään nykyisiä luonnovarojen riittävyyteen, ravinnontuotantoon, biodiversiteetin vähenemiseen ja saastumiseen liittyviä ongelmia, vaan se paneutuu myös näiden ongelmien historialliseen taustaan.

Kaikilta osin ratkaisu ei ole täysin onnistunut. Geologisten kausien, ihmisen evoluution ja maatalouden kehityksen kaltaisten laajojen aiheiden mahduttaminen yhteen kirjaan yhdessä keskeisten ympäristöongelmien esittelyn kanssa ei ole mahdollista, ellei teemoja käsitellä ainakin paikoitellen melko ympäripyöreästi. Toisaalta juuri ilmiöiden historian esittely erottaa kirjan monista muista aikamme ekologisia kriisejä esittelevistä teoksista ja kiinnostaa varmasti monia lukijoita.

Teos kaipaisi hiukan selkeämpää jäsentelyä eikä tarjoa ympäristöongelmiin perehtyneelle opettajalle merkittävästi uutta, mutta esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvalle abiturientille kirja voisi sopia, tai kenelle tahansa, jolle ympäristöongelmien mekanismit eivät ole niin tuttuja.