Kokoelmakilpailun säännöt ja palautusohjeet

Naturan kokoelmakilpailun säännöt 2018

Vuoden 2018 kokoelmakilpailussa kerätään Suomessa esiintyviä kylien ja kaupunkien eliölajeja. Havainnointi tapahtuu joko valokuvaamalla tai keräämällä (prässätyt kasvit).
Voit ladata tulostettavan tai tiedostona jaettavan Pdf-version säännöistä täältä.

Tyvärr finns alla material för tillfället endast på finska, men laji.fi portalen’s insamlingstävlingsformulär kan används också på svenska.

Kilpailusarjat:

Alakouluille
1. Alakoululaisten sarja (10 lajia), valokuvat lajeista tai prässätyistä kasveista

Yläkouluille
2. Laji.fi-sarja yläkouluille (minimi 20 lajia)
3. Kerätty kokoelma eli prässätty kasvikokoelma (tai muu eliökokoelma, esim. hyönteiset), yläkoulujen sarja (minimi 50 lajia)

Toisen asteen opiskelijoille
4. Laji.fi-sarja toisen asteen opiskelijoille (minimi 20 lajia)
5. Kerätty kokoelma eli prässätty kasvikokoelma (tai muu eliökokoelma, esim. hyönteiset), toisen asteen sarja (minimi 50 lajia)

Lajihavaintojen kriteerit:

Vuoden 2018 teeman toteutuminen:
Kokoelman tulee sisältää lajeja, jotka esiintyvät tai voisivat esiintyä myös ihmisen muokkaamissa kylä- ja kaupunkiympäristöissä.
Havainnon tulee olla tehty itse ja lajin tulee olla tunnistettu:
Lajit tulee havaita ja kuvata tai kerätä itse. Lajin tulee olla tunnistettu ja tuntomerkkien tulee olla selvät keruumuodosta riippumatta, olivat kyseessä valokuvat tai prässätyt kasvit. Itse tehdyn havainnon voi todentaa tarvittaessa esim. pienellä tunnistusesineellä – opettaja voi ohjeistaa tämän parhaaksi katsomallaan tavalla.
Kerätty laji = tieteellisesti arvokas lajihavainto, jonka tulee täyttää seuraavat kriteerit:
1. Tunnistettava lajin yksilö, tuntomerkit esillä ja selvät
2. Sijaintitieto ja kuva/kuvaus havaintopaikasta (eli missä elinympäristössä laji on kuvattu/kerätty)
3. Havainto- tai keruuajankohta on ilmoitettu
4. Kerääjän nimi
Havaintoaika:
Lajien tulee olla kerätty vuonna 2018. Jos kokoelma on hyvin laaja ja perustuu myös aiemmalle harrastuneisuudelle voi siihen sisällyttää myös aiemmin kerättyjä lajeja. Keruuaika- ja paikka tulee aina olla selvästi esillä.

Tarkemmat ohjeet eri sarjoihin:

Alakoulu
a. Lajien valinnassa voi käyttää annettua listaa: Linkki pdf-tiedostoon
b. Voitte myös valita lajit itse lähialueenne lajistosta
c. Työ palautetaan valokuvina, vaikka kasvit olisikin prässätty

Laji.fi sarja (yläkoulu ja toinen aste)
a. Lue ohjeet laji.fi-sivuston käyttöön: http://www.naturalehti.fi/2017/04/16/lajifi_ohje/
b. Ilmoita havaintosi sivulla Suomen Lajitietokeskuksen sivuilla: laji.fi
b. Opettajan tulee tarkastaa lajit ennen niiden julkaisemista
c. Tämänkin jälkeen epävarmat määritykset voi jättää tietokantaan statuksella epävarma.
d. Palauta linkki kokelmaasi alempana säännöissä olevan ohjeen mukaisesti.

Muu keruusarja (yläkoulu ja toinen aste)
a. Erityisesti kannustamme kasvion keruuseen, mutta kilpailuun voi osallistua myös esim. hyönteiskokoelmalla
b. Noudata näitä ohjeita kasvion (tai muun kokoelman) keruussa:
http://www.naturalehti.fi/2017/04/15/nain-keraat-kuivaat-ja-kuvaat-kasveja/
http://www.naturalehti.fi/2018/04/18/ohjevideot-kasvikokoelma/

Työn palautus

Työ tulee olla palautettuna 31.10.2018 mennessä kunkin sarjan mukaiselle alustalle. Työn tulee olla tällöin palautettuna kilpailuun peda.net -sivuilla. Myös itsearvioinnin pitää olla täytetty, jotta voi osallistua kilpailuun.

Alakoulun sarja palautetaan näin:
• Palautus peda.net työkalulla haluamassasi muodossa: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/kilpailut/nk
Laji.fi-sarja palautetaan näin:
• Opettaja hyväksyy kokoelman laji.fi sivustolla
• Julkaise kokoelma ja kopio oman kokoelmasi linkki
• Palauta linkki peda.netin palautustyökalulla: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/kilpailut/nk
Keruusarjat palautetaan näin:
• Kokoelmasta laaditaan lajilista
• Kokoelman tekijä valitsee 20 edustavaa esimerkkiä, valokuvaa ne (esimerkiksi kasvitaulut) ja kokoaa niistä pdf-tiedoston
• Tiedosto palautetaan peda.netin palautustyökalulla https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/kilpailut/nk

Kaikissa sarjoissa on lisäksi täytettävä itsearviointilomake:

Suomeksi:
Yläkoulu ja toinen aste: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89201/lomake.html
Alakoulu: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89206/lomake.html

Ruotsiksi:

Yläkoulu ja toinen aste: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90921/lomake.html

Alakoulu: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90922/lomake.html

Arviointiperusteet ja palkinnot

Työn laatu (50% painoarvo)
Kokoelman tieteellisyys = tunnistettava, tuntomerkit kuvattu, sijaintitieto oikein, havaintoaika ilmoitettu, kasvu-/esiintymispaikkakuvaus.
Työn määrä (30% painoarvo)
Kokoelman monipuolisuus ja laajuus. Vuoden 2018 teeman ”kylien ja kaupunkien eliölajit” toteutuminen kokoelmassa.
Itsearviointi (20% painoarvo)
Osallistujan itsearviontikuvauksen perusteellisuus
• Malliesimerkki laadukkaasta laji.fi-havainnosta löytyy tästä ohjeesta (linkki tulossa) ja esimerkki laadukkaasta prässätystä kasvista tästä ohjeesta.

Tuomaristo valitsee kunkin sarjan parhaat, ja heidät palkitaan koulujen joulujuhlassa tai vastaavassa lukukauden päätöstilaisuudessa. Voittajien nimet julkaistaan Naturassa 4/2018.
Kunkin sarjan parhaimmisto palkitaan stipendeillä.
Lisäksi laji.fi-sarjoissa suoritetaan palkintoarvonta kaikkien osallistuneiden kesken.

Luonnonvaraisten lajien keräämiseen ja havainnointiin liittyvien sääntöjen noudattaminen

Kilpailuun osallistuessaan ei saa rikkoa jokamiehenoikeuksia, rauhoitussäännöksiä tai muita eliöiden häirintään liittyviä sääntöjä ja lakeja.
Voit perehtyä ohjeisiin ja sääntöihin esim. täällä:
Jokamiehenoikeudet: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989)
(Muistathan erityisesti, että kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueilla ei saa kerätä kasveja ja että sammalten ja jäkälien keräämiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.)
Lintujen & muiden eläinten tarkkailun ohjenuorana voit käyttää tätä Birdlife Suomen tekemää ohjeistusta: https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/havainnoi-huomaavaisesti/
Rauhoitettujen lajien lista (näitä ei saa kerätä, eli muista aina tunnistaa laji ennen keruuta): http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Rauhoitetut_lajit

Töiden tekijänoikeudet

Töitä ja niiden osia (esimerkiksi valokuvia) voidaan julkaista Natura-lehdessä sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton sähköisillä kanavilla.

Laji.fi havainnot ovat julkiseksi julkaisun jälkeen avointa tietoa, joka on Creative Commons 4.0 Nimeä-lisenssillä kaikkien vapaasti käytettävissä. Tämä tiedon avoimuus on eräs laji.fi-tietokannan keskeisistä tavoitteista. Lue lisää: https://laji.fi/about/634 & https://laji.fi/about/642.
Kerääjän nimeä ei ole pakko laittaa julkisesti näkyville, joten oppilaiden yksityisyyden suoja on turvattu.

Kilpailua järjestävät BMOL, Helsingin yliopiston KOPPI-hanke ja Suomen Lajitietokeskus voivat olla yhteydessä kilpailun osallistujiin kilpailuun ja siitä tehtävään tutkimukseen liittyen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Kilpailun tietosuoja- ja rekisteriseloste on luettavissa täällä.